شما اینجا هستید صفحه اصلی

الک های آزمایشگاهی استنلس استیل : sieve

 

MESH NO APERTURE
400
37micron
325
45micron
270
53micron
230
63micron
200
75micron
170
90micron
150
105micron
140
106micron
120
125micron
100
150micron
80
180micron
70
212micron
60
250micron
50
300micron
45
355micron
40
420micron
35
500micron
30
600micron
25
710micron
20
840micron
APERTURE APERTURE
"1/4
6.35mm
"5/16
8.00mm
"3/8
9.51mm
"7/16
11.20mm
"1/2
12.70mm
"5/8
16.00mm
"3/4
19.00mm
"7/8
22.60mm
"1
25.40mm
"1,1/4
31.50mm
"1,1/2
38.10mm
"1,3/4
44.50mm
"2
50.80mm
"2,1/2
63.50mm
"3
76.20mm
"3,1/2
89.00mm
"4
101.60mm
MESH NO APERTURE
18
1.00mm
16
1.20mm
14
1.40mm
12
1.70mm
10
2mm
8
2.36mm
7
2.80mm
6
3.35mm
5
4.00mm
4
4.75mm
3,1/2
5.60mm
الک شستشو 200
الک 20*2 و 20*1
زیر الک - درب الک